Leervermogen | Thomas.co

Leervermogen

Thomas components
Aptitude icon - white

Leervermogen

Voorspel nauwkeurig hoe snel iemand zich een rol eigen maakt

  • Meten van het mentale vermogen, inclusief probleemoplossing en aanpassingsvermogen
  • Begrijpen hoe iemand zich middels training kan ontwikkelen
  • Nagaan of medewerkers voldoende worden uitgedaagd
  • Potentiële leiders identificeren die veranderingen in gang kunnen zetten
Vraag een demo aan
Pre-EmploymentTesting_Leader_Leader
Users Love Us badge G2

Bekijk de recente beoordelingen van onze meest tevreden klanten

Vraag een demo aan

Hoe werkt de leervermogentest?

Het General Intelligence Assessment (GIA) meet het leervermogen van een persoon op 5 belangrijke gebieden: redeneren, perceptiesnelheid, cijfersnelheid en accuratesse, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht.

online tests icon

5 online assessments

 

De GIA bestaat uit vijf online tests waaronder redeneren, perceptiesnelheid, cijfersnelheid en accuratesse, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht.

detailed understanding icon

Gedetailleerd begrip

 

Verkrijg een gedetailleerd inzicht in iemands mentale capaciteiten en hoe snel hij of zij een nieuwe rol/beleid kan begrijpen.

detailed insight icon

Inzicht in algemene intelligentie

Het totale percentiel is een schatting van de algemene intelligentie van een kandidaat, waarbij de nadruk ligt op zijn of haar reactie op training, de mentale verwerkingssnelheid, concentratie en het fast track-potentieel.

Aptitude_ Assessment info nl

Assessment informatie

  • Assessmenttype: Leervermogen
  • Vorm: 5 assessments
  • Tijd om te voltooien:
  • Vereiste training: GIA certificatietraining

Validatie: Geregistreerd bij de British Psychological Society en gecontroleerd op technische criteria die vastgesteld zijn door de Europese Federatie van de Psychologists' Associations

We gebruiken de GIA standaard in onze assessment en development centers omdat wij sterk geloven in leervermogen als competentie. Het is een zeer goede indicator om aan te geven hoe snel kandidaten gaan bijleren en persoonlijk gaan groeien in het ontwikkelingstraject. Thomas is erg uniek hierin als aanbieder van een leervermogentest!

Evelyne Vandereyken
Verantwoordelijke assessment team
Aptitude_ Background & Theory 1 nl

Achtergrond en theorie

Het General Intelligence Assessment (GIA) is ruim 15 jaar geleden ontwikkeld door Dr Peter Dann in het Human Assessment Laboratory van de Universiteit van Plymouth. Thomas heeft de GIA in 2006 in zijn assessments geïntegreerd.

Volgens Horn & Cattell (1966) bestaat intelligentie uit fluïde en uitgekristalliseerde componenten:

Fluïde intelligentie (zuivere verwerkingssnelheid) - elementaire intellectuele processen om abstracte begrippen, generalisaties en logische relaties te kunnen verwerken (Carroll, 1993). Fluïde intelligentie wordt gebruikt om nieuwe problemen op te lossen, logisch te denken in nieuwe situaties en patronen te identificeren. Uitgekristalliseerde intelligentie (wat geleerd is) - verbale, mechanische en numerieke capaciteiten, enz. Uitgekristalliseerde intelligentie is het vermogen om geleerde kennis en ervaring in te zetten.

De GIA meet de intelligentie en is ontwikkeld en theoretisch onderbouwd door Carrolls taxonomie/classificatie van cognitieve vermogenscomponenten van de algemene intelligentie (G-factor van mentale prestaties, Spearman et al.). De GIA richt zich echter veel meer op fluïde intelligentie en het gebruik van procedurele in plaats van declaratieve kennis. De GIA meet elementaire cognitieve vermogens (perceptiesnelheid, verbaal redeneervermogen, etc.) en beoordeelt wat we ‘leervermogen’ noemen in plaats van 'IQ'.

Aptitude_ Background & Theory 2 nl

De GIA kijkt naar de snelheid van informatieverwerking en het vermogen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Dit assessment wordt gebruikt voor verschillende doeleinden: werving, behoud, ontwikkeling, begeleiding, inventarisatie van opleidingsbehoeften, loopbaanbegeleiding, opvolgingsplanning en benchmarking.

GIA is oorspronkelijk ontwikkeld om de cognitieve vermogens en het leervermogen van de Britse strijdkrachten te meten en stond bekend als de British Army Recruitment Battery (BARB). Voor de verdere ontwikkeling van de GIA gebruikte het Human Assessment Laboratory als eerste computertechnologie om onderzoek te doen naar de automatische generatie van vragen om een extreem groot aantal verschillende maar equivalente versies van dezelfde test te maken (Irvine, Dann en Anderson, 1990). De GIA en een papieren versie daarvan werden ontwikkeld vanuit dezelfde theoretische principes en middelen als de BARB. Thomas International integreerde de papieren versie in zijn productreeks in 1993 en de GIA in 2006.

Format (1) nl

Leervermogen testen vorm

Het General Intelligence Assessment bestaat uit vijf online tests van eenvoudige cognitieve vaardigheden (d.w.z. vaardigheden die afhankelijk zijn van processen zoals nadenken, taal, besluitvorming, leren en geheugen).

Elk van de vijf onderdelen test een specifieke taak en alle vragen in een bepaald onderdeel zijn van een gelijke moeilijkheidsgraad. De snelheid en nauwkeurigheid waarmee wordt geantwoord bepaalt de individuele score. Deze score wordt vergeleken met een voorbeeldpopulatie (de normgroep) om te bepalen of de scores lager, hoger of in lijn met de meerderheid van die populatie zijn.

De totaalscore geeft de trainbaarheid weer. Ieder testonderdeel meet een van de volgende specifieke specifieke functies (hieronder gedetailleerd):

Perceptual Speed icon

Perceptiesnelheid

Deze meet het opmerken van onnauwkeurigheden in geschreven materiaal, cijfers en schema's, het vermogen om irrelevante informatie te negeren, het vermogen om overeenkomsten en verschillen te herkennen en fouten op te sporen. Het test de snelheid van semantische codering en vergelijking.

Reasoning icon

Redeneren

Dit testonderdeel meet het vermogen gevolgtrekkingen te maken en het vermogen om op basis van aangeleverde informatie de juiste conclusies te trekken. Het beoordeelt het vermogen van een persoon om informatie in het kortetermijngeheugen vast te houden en problemen op te lossen.

Numerical Reasoning Icon

Cijfersnelheid en accuratesse

Dit onderdeel test de verwerking van cijfers en meet het fundamentele numerieke vermogen. Het meet in hoeverre iemand zich comfortabel voelt met kwantitatieve concepten.

Spatial Visualisation Icon

Ruimtelijk inzicht

Deze test meet het vermogen om beelden van objecten te creëren en verwerken. Er is een verband tussen deze tests en tests die technisch redeneren meten. Het onderdeel test of iemand geschikt is om vormen te vergelijken met visualisatievaardigheden. Het heeft betrekking op het vermogen om te werken in omgevingen waar visualisatievaardigheden vereist zijn om taken te begrijpen en uit te voeren.

Word Meaning icon

Woordbetekenis

Deze test beoordeelt woordkennis en woordenschat. Het beoordeelt het begrip van een groot aantal verschillende woorden en test het vermogen om woorden die hetzelfde of het tegengestelde betekenen, te herkennen. De test beoordeelt of iemand geschikt is voor werkomgevingen waar een duidelijk begrip van geschreven of gesproken instructies nodig is.

Behaviour Validity

Betrouwbaarheid en validiteit

De GIA is uitvoerig wetenschappelijk getest om de betrouwbaarheid en validiteit als psychologische test te bepalen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de GIA een goede en consistente maat voor leervermogen/trainbaarheid is.

Na een audit op technische criteria door het European Standing Committee on Tests and Testing, onderdeel van de European Federation of Psychologists' Associations, is de GIA geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS).

Ontketen de kracht van jouw mensen met Thomas