Persoonlijkheidstypen A, B, C en D | Thomas.co

De ontwikkeling van de persoonlijkheidstheorie kent een lange geschiedenis. Of het nu gaat om Sigmund Freud (psychoanalytische persoonlijkheidstheorie) of Carl Jung, persoonlijkheid wordt in de psychologie al lang onderzocht. 

Met de ontwikkeling van de technologie en het kritisch denken en analyseren, hebben psychologen vier verschillende typen van persoonlijkheid gedefinieerd: A, B, C en D.  

In deze blog gaan we de verschillende persoonlijkheidstypen bekijken. Ook bespreken we welke wetenschappelijk gevalideerde assessments van Thomas International jou kunnen helpen om de juiste kandidaten te werven en inzicht geven in hoe je jouw medewerkers het beste kunt aansturen.

De vier persoonlijkheidstypen

Iedereen kan worden gecategoriseerd op basis van hun gedrag en persoonlijkheidskenmerken. Bij de persoonlijkheidstypen A, B, C en D kan iedereen in vier categorieën worden ingedeeld, maar dit hoeft niet bij één specifiek type te zijn. Dat komt omdat iedereen waarschijnlijk de meeste persoonlijkheidskenmerken van één type zullen vertonen, maar daarnaast ook kenmerken van een ander type kan hebben. 

Met behulp van deze persoonlijkheidstypen krijg je meer inzicht in de persoonlijkheid van een kandidaat en kun je sneller identificeren welke kandidaten een betere teamplayer zullen zijn, of eigenschappen hebben om leiding te kunnen geven. Ook kun je sneller in kaart brengen welke kandidaten geschikt zullen zijn voor een bepaalde functie.

Type A persoonlijkheid

De type A persoonlijkheid is de “doorzetter”. Zij zijn doelgericht, nemen risico’s en kunnen goed tegen stress. Mensen met deze persoonlijkheidstype werken hard om aan de hoge eisen die ze stellen te voldoen, zijn competitief en willen zoveel mogelijk bereiken. Ze kunnen beter alleen werken dan in teams, aangezien ze niet beperkt willen worden. 

De type A persoonlijkheid staat ook wel bekend als de ‘Directeur’ en zul je waarschijnlijk veel zien in leidinggevende functies. 

Type B persoonlijkheid

De type B persoonlijkheid is de “relaxte”. Zij zijn mensgericht, extravert, enthousiast en praten graag over zichzelf – niet om op te scheppen, maar om aardig gevonden te worden. Dit zijn mensen die over het algemeen nuchter en ontspannen overkomen in hun doen en laten. Echter zijn zij juist graag bij mensen in de buurt en willen in het middelpunt van de belangstelling staan. Zij willen door iedereen aardig gevonden worden en zoeken altijd erkenning.  

De type B persoonlijkheid wordt ook gezien als de ‘Socialiser’. Op het werk zijn zij degenen die de relatie aangaan en collega’s betrekken, en hebben veel goede ideeën. 

Type C persoonlijkheid

De type C persoonlijkheid is gericht op details. Zij zijn nauwkeurig, rationeel en stellen logica boven emotie. Zij zien liever feiten en gegevens en gedijen in een omgeving waar hun zaken gecontroleerd en stabiel zijn. Mensen met deze persoonlijkheidstype kunnen goed in een situatie werken waarin alles geanalyseerd moet worden voordat er een standpunt wordt ingenomen. Ze houden ervan om alles te controleren. 

De type C persoonlijkheid is ook wel de ‘Denker’. In een werkomgeving gaan ze zorgvuldig met informatie om en komen vaak voor in functies in de wetenschap, geneeskunde of rechten.

Type D persoonlijkheid

De type D persoonlijkheid is realistisch en precies. Zij willen anderen helpen, tonen medeleven, zijn bedachtzaam en zorgzaam. Zij moeten het gevoel hebben deel uit te maken van een team, waar zij anderen helpen te presteren en niet snel opgeven. Mensen met deze persoonlijkheidstype komen kalm en rustig over, zijn van nature hardwerkend en gaan graag met mensen om, net zoals de type B persoonlijkheid. Daarentegen heeft de Type D persoonlijkheid ook graag zekerheid en houden minder van veranderingen.  

De type D persoonlijkheid kan ook gezien worden als ‘ondersteuner’. In de werksituatie zijn zij goed in het uitvoeren van routinematige taken. Ze hebben ook aandacht voor details, en kunnen zij stabiliteit in hun rol bewaren.

Hoe de persoonlijkheidstesten van Thomas International de persoonlijkheid op de werkplek meten

De persoonlijkheidstest van Thomas International kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid van een kandidaat of medewerker. De High Potential Trait Indicator (HPTI) is gebaseerd op de Big 5 theorie en meet met 6 persoonskenmerken (Consciëntieusheid, Aanpassing, Nieuwsgierigheid, Risico benadering, Complexiteit en Competitie) de beste kandidaat voor een specifieke functie. 

Daarnaast kun je met de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), gebaseerd op de DISC theorie, inzicht krijgen in het werkgedrag en hoe een kandidaat reageert op bepaalde werksituaties.  

Beide assessments helpen je om meer over kandidaten en medewerkers te weten te komen, wat hun sterke en zwakke punten zijn en hoe ze op basis van hun gedrag en persoonlijkheid het beste aangestuurd kunnen worden. 

We kunnen meerdere kenmerken hebben van de vier verschillende persoonlijkheidstypen, maar zullen ons in het ene type meer herkennen dan in het andere. Of je nu meer een type A, B, C of D persoonlijkheid hebt, we hebben allemaal verschillende manieren hoe we omgaan met onze omgeving en de mensen met wie we werken. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van onze persoonskenmerken, zodat we ook meer begrip kunnen tonen voor de mensen met wie we werken.