Ansøgere og medarbejdere | Thomas.co

Ansøgere og medarbejdere

Thomas components

Ansøgere og medarbejdere

Thomas Assessment Guides

Uanset om du bliver bedt om at udfylde en af Thomas Internationals assessmentværktøjer, som en del af en jobsøgning eller i forbindelse med udviklingsprojekter på din arbejdsplads, kan vores guide hjælpe dig.

candidate hero 1

Har du fået sendt en testindbydelse?

Vi forstår naturligvis, at det at blive bedt om at udfylde en personlighedstest kan virke lidt skræmmende, men ved at få en forståelse for, hvad du bliver målt på, hvordan du gennemfører testen, og hvad du kan forvente af resultaterne, vil det give dig den større chance for at vise den mest retvisende side af dig selv.

Perfect fit icon

Den perfekte pasform

Find et job, der spiller på dine styrker i en virksomhedskultur, der passer til den måde, du foretrækker at arbejde på.

detailed understanding icon

Dit personlige brand

Byg dit personlige brand ved at udvikle en dyb forståelse af dine styrker, kommunikationsstil, motivationsfaktorer og værdi for en organisation.

fear factor icon

Fjern frygtfaktoren

Bliv fortrolig med, hvordan psykometri virker for at øge din selvtillid, når du udfylder dem under din jobsøgning.


Behaviour - candidates

Thomas adfærdsanalyser

Thomas adfærdsanalyse (også kendt som PPA eller Person Profil Analyse) er en adfærdsprofil, der giver en ikke-kritisk adfærdsanalyse af en person, designet til at understrege deres styrker.

Når du gennemfører adfærdsanalysen, er der ingen rigtige eller forkerte svar, og du kan ikke bestå eller fejle. Dit svar vil fremhæve specifikke styrker og give meningsfuld information for at hjælpe dig med at imødekomme kravene fra dit miljø, hvad enten det er på arbejdspladsen, i klasseværelset eller ved sportslige aktiviteter.

Testen skal gennemføres isoleret og uden afbrydelse. Du bør sigte mod at bruge højst 8 minutter på at fuldføre den. Vær sikker på, at du gennemfører adfærdstesten og tænker på dig selv i din nuværende situation; hvis du ikke er i en jobrolle i øjeblikket, så tænk på dig selv i dit sidste miljø. Tænk om nødvendigt på dig selv derhjemme.

Du præsenteres for sæt af fire ord. Vælg et ord eller en sætning, der BEDST beskriver, hvordan du rent faktisk agerer i din arbejdssituation, og et ord eller en sætning, der MINDST beskriver, hvordan du rent faktisk agerer i din nuværende situation. Dit første svar er normalt det mest nøjagtige. Baseret på de svar, du vælger, genererer adfærdsanalysen en rapport.

Aptitude - candidates

Thomas evnetest

Thomas evnetest (også kendt som GIA eller General Intelligence Assessment) er en egnetheds- og evnetest, der måler flydende intelligens og udviklingspotentiale.

Dette er en tidsbetinget test, der administreres via Thomas-webstedet. Den består af 5 individuelle sæt spørgsmål, der er designet til at måle flydende intelligens og dermed give en indikation af din sandsynlige respons på uddannelse og evne til at komme godt i gang.

Evnetesten består af en række tests, herunder ræsonnement, opfattelseshastighed, talhastighed og -nøjagtighed, spatial visualisering og sproglig forståelse; den måler en kombination af hastighed og nøjagtighed. For at give alle oplysninger om evnetesten er der et præ-testhæfte tilgængeligt her. Dette hæfte indeholder eksempler på de punkter, der er indeholdt i testen, og giver mulighed for at øve. Vi anbefaler på det kraftigste, at kandidaterne læser dette hæfte, inden de tager testen.

Personality - candidates

Thomas personlighedstest

Thomas personlighedstest (også kendt som HPTI eller High Potential Trait Indicator) udforsker en persons personlighedstræk og giver et indblik i, hvor velegnede de kan være til en given jobrolle eller stilling.

Personlighedstesten er et spørgeskema til selvrapportering, som beder dig om at angive dit niveau af enighed med en bestemt erklæring fra 1-7 (1 = Helt uenig til 7 = Helt enig). Dine svar vil fremhæve specifikke styrker i forhold til en bestemt jobrolle og vil give meningsfuld information til at hjælpe dig med din udvikling.

Testen skal gennemføres isoleret og uden afbrydelse. Personlighedsvurderingen tager 8 - 10 minutter at gennemføre. Husk, at der ikke er nogen rigtige eller forkerte svar; for meget eller for lidt af et personlighedstræk vil have fordele såvel som ulemper, så prøv at vælge de svar, der er mest tro mod din personlighed.

Emotion - candidates

Emotionel intelligens assessment

Emotionel intelligens assessment eller Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) ser på en persons evne til at forstå og kontrollere egne følelser og registrere og håndtere andres følelser.

TEIQue

Spørgeskemaet består af 153 spørgsmål eller udsagn. For hvert spørgsmål er der syv mulige svar, fra 1 = Meget uenig til 7 = Meget enig. Det tager 25-30 minutter at udfylde spørgeskemaet.

TEIQue-SF

Thomas TEIQue Short Form giver et hurtigt snapshot af testpersonens overordnede niveauer af emotionel intelligens. Spørgeskemaet indeholder 30 spørgsmål. For hvert spørgsmål er der syv mulige svar, der spænder fra 1 = Meget uenig til 7 = Meget enig. Det tager cirka 7-8 minutter at udfylde skemaet. På linje med principperne for normative træk-test, herunder også følelsesmæssige intelligensteorier, er der ingen rigtige eller forkerte svar, eller dårlige scoringsniveauer, men blot facetter af følelser, der måske, eller måske ikke, er relevante for en nuværende situation. Når spørgeskemaet udfyldes, skal du tænke intuitivt og undgå at tænke for længe på den nøjagtige betydning af udsagnene. Den første indskydelse er som regel den mest retvisende.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er psykometri?

Dette kan blive langt og kompliceret. Forenklet sagt er psykometri studieretningen om teorien bag psykologisk måling. Psykometri involverer forskning i måling af færdigheder og viden, evner, holdninger og personlighedstræk. Teorien om psykometri er grundlaget for vurderingsinstrumenter, såsom Thomas-sættet af vurderingsværktøjer.

Hvad er psykometriske tests?

Psykometriske test giver et dybtgående indblik i, hvad der foregår under det ydre. De sammenligner en persons præstation med andre, eller viser, hvad de relativt stærke og svage områder er inden for et individ. Ægte psykometriske tests ser på tre grundlæggende områder:

 • Evner: en persons evne til at arbejde med tal, ord, diagrammer og systemer
 • Attainment: hvad en person faktisk ved om et område
 • Personlighed: hvordan en person sandsynligvis vil handle.

Dette dækker en lang række aspekter fra en persons motivationer og værdier, til hvordan de karakteristisk reagerer på autoritet og deres ærlighed eller integritet Bland og match disse, og du får dedikerede test af områder som følelsesmæssig intelligens, træningsevne, lederskab, kundeserviceorientering og hvordan folk tænker – områder, der er direkte relateret til bestemte karrierer. Vurder masser af mennesker i din virksomhed, og du kan få en organisatorisk profil: hvor godt fungerer dine teams; hvilke særlige færdigheder du mangler; hvem skal passe ind.

Hvad bruges psykometriske test til?

Tests bruges på tværs af erhvervslivet, uddannelse og sport til at tackle en lang række menneskers beslutninger. Almindeligvis bruges psykometriske tests til at rekruttere nyt personale, identificere personer med potentiale til at blive udviklet, rådgive personer, der er underpræsterende, sætte teams sammen, yde karriererådgivning, coache folk, identificere stressfaktorer i en organisation, beslutte om det bedste organisations- eller teamstruktur og skabe incitamentsprogrammer, der virkelig motiverer. Enhver beslutning om mennesker individuelt eller personer i grupper kan drage fordel af brugen af ​​en psykometrisk test.

Tester psykometriske test kun IQ?

Vi tror ofte, at test ser på det, du ved; at en prøve er noget, du består eller ikke består. Alligevel ved du, at din viden kun er en del af det, du bringer ud i livet – i skolen, arbejdet eller hjemmet. I betragtning af hvor hurtigt verden ændrer sig, kan det virke bedre at finde ud af, hvad og hvor let nogen kan lære i fremtiden, frem for hvad de ved nu. Det, der ofte er kendt som 'blødere' faktorer, ses i stigende grad som vigtige for succes, for eksempel: hvor godt du forstår og kommer ud af det med mennesker, din evne til at lede, hvor langt du følger regler eller kommer med dine egne unikke løsninger og dine evne til at håndtere stress. Test handler lige så meget om disse som om at være en 'know-it-all'.

Hvad er en adfærdsprofil?

Personligheds- og adfærdsvurderinger kan afsløre en persons evner, og hvordan de sandsynligvis handler.

Disse oplysninger kan bruges til at identificere, hvilken slags job de vil være gode til, hvor sandsynligt de er til at udføre under pres, hvor godt de passer ind i et team og endda hvilken type karriere der passer bedst til dem.

Disse typer vurderinger ser på, hvordan folk opfører sig og besvarer spørgsmål som:

 • Hvad motiverer dem?
 • Hvad er deres styrker og begrænsninger?
 • Hvad er deres foretrukne kommunikationsstil?
 • Hvordan interagerer de med deres jævnaldrende og holdkammerater?
 • Hvad er deres værdi for organisationen?
 • Ændrer de deres adfærd for at tilpasse sig deres nuværende situation?
 • Hvordan opfører de sig under pres? Udviser de nogen frustrationer i deres nuværende situation?
 • Hvilken ledelses- eller coachingstil vil få det bedste ud af dem?

Adfærdsprofilering vil ikke vise dig 'gode' eller 'dårlige' egenskaber hos en person, det giver blot en forståelse af, hvordan en person foretrækker at opføre sig i deres arbejdsmiljø og de egenskaber, de vil udvise. Der er ingen 'rigtige' eller 'forkerte' svar.

Personligheds- og adfærdsvurderinger kan bruges til at rekruttere, identificere potentiale, udvikle, sætte teams sammen, til karriereudvikling, til at forbedre kommunikationen og få det bedste ud af mennesker gennem bedre ledelse.

Hvad er en egnethedstest?

En egnethedsvurdering måler en persons flydende intelligens - hvor hurtigt de kan lære og bevare nye færdigheder og procedurer.

Aptitude tests er en nøjagtig og pålidelig forudsigelse af en persons udviklingspotentiale. Aptitude test tilbyder en objektiv måde at vurdere en persons evner på. Aptitude tests kan give svar på spørgsmål som:

 • Kan denne person tænke på deres fødder?
 • Kan de klare de mentale krav fra en rolle?
 • Hvor i stand er de til at trives i et stærkt forandrings- eller dynamisk miljø?
 • Kunne denne person være en højflyver?
 • Er denne person en problemløser?

Disse vurderinger er designet til at måle dit potentiale snarere end din viden. De omfatter almindeligvis verbale, numeriske og ræsonnement tests. For eksempel er numeriske test designet til at måle, hvor hurtigt og nemt dit sind kan manipulere tal - ikke hvor præcist du kan lave algebra eller andengradsligninger.

Why are psychometric tests used in business?

Psykometriske vurderinger kan bruges til at rekruttere nye medarbejdere, identificere potentiale, udvikle, sætte teams sammen og få det bedste ud af mennesker gennem bedre ledelse. Forskning viser, at interviews, referencer og ansøgningsskemaer er meget dårlige til at forudsige, om folk vil lykkes. Interviews er særligt farlige, fordi de er påvirket af folks fordomme, kan lide og antipatier. Brug af test kan aldrig forhindre fejl som denne, men de kan gøre dem mindre sandsynlige.

Hvorfor bruges psykometriske test i undervisningen?

Psykometriske vurderinger kan bruges sammen med studerende, lærere og uddannelsesorganisationer for at få det bedste ud af mennesker. Evalueringer kan give praktisk karriererådgivning til studerende og hjælpe med at bygge bro mellem uddannelse og arbejde. Psykometri hjælper eleverne med at bestemme deres styrke og svagheder og hjælper dem med at udvikle sig til positive destinationer efter skole eller college. Uddannelsesinstitutioner bruger også psykometriske test til at rekruttere, udvikle og lede deres personale, herunder lærere og støttepersonale. Vurderinger hjælper med at placere de rigtige mennesker i de rigtige roller, hvilket giver mere klarhed over deres medarbejders beslutninger.

Hvorfor bruges psykometriske tests i sport?

Psykometriske vurderinger bruges i sportsmiljøer til at skabe avancerede coaching- og træningsprogrammer, styre atletens udvikling, opbygge træner- og atletrelationer, forbedre teamkommunikationen og højne organisatoriske præstationer. Psykometri kan hjælpe sportsorganisationer med at få det bedste ud af deres folk; det være sig deres trænere, atleter eller støttepersonale. Vurderingsværktøjer kan give objektiv feedback på menneskers potentiale inden for et hold, klub eller organisation.

Hvordan tager jeg bedst en test?

Du bør tage testen i et godt miljø, hvor du kan koncentrere dig om den uden forstyrrelser. Hvis du tager en prøve i skolen eller på kontorer, bør testadministratoren berolige dig og være glad for at forklare alt, hvad du ikke er sikker på. Tjek, at testen ser god ud - det er ikke en fotokopi eller en billig udskrift. Stil spørgsmål om testen: hvad den er til, og hvordan den bliver brugt i processen. Hvis du tager testen på internettet, skal du sørge for at vælge et sted og et tidspunkt, hvor du føler dig godt tilpas, du vil ikke blive afbrudt, og du har tid til at færdiggøre den. Endelig er alle gode testbrugere trænet i at give feedback til dig om, hvordan du klarede dig, når testen er blevet fortolket. Dette bør altid ske, fordi du har ret til at forstå resultaterne og lære lidt mere om dig selv.

Vil testen afgøre, om jeg får et job?

Nej, ikke alene. Gode ​​tests leveres kun til folk, der er uddannet i deres brug, og de ved, at test ALDRIG bør bruges alene til at træffe en beslutning. Test bruges som en del af en proces, hvor hver del (interviews, referencer, arbejdssimuleringer) giver forskellige dele af stiksaven. Tests måler kun specifikke aspekter af mennesker og bruges ofte til at udfordre subjektive følelser og folks fordomme med mere objektiv, videnskabelig information om dine menneskelige egenskaber.

Vil testen fortælle mig, hvilket job jeg skal udføre i fremtiden?

Ikke nøjagtigt! Testen giver dig ikke en liste over opgaver, du bør udføre, i stedet fremhæver den dine vigtigste adfærdsmæssige styrker og præferencer og giver dig mulighed for at få en bedre forståelse af, hvilke arbejdsområder der ville være bedst egnede til dig. Det giver dig et indblik i, hvilken slags arbejdsmiljø din adfærd ville passe ind i, og hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger, når du skal vælge dine universitetsmuligheder, flytte på arbejde eller dit næste karrieretræk.

Hvem vil se resultaterne af min test?

Vores tests er fuldstændig fortrolige, hvilket betyder, at de eneste, der vil have adgang til dine testresultater, er dem, der har administreret din vurdering. Det betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om, at andre mennesker ser dine testresultater, såsom kammerater, lærere eller holdkammerater. Du vil også modtage en kopi af dine resultater, hvis du ønsker at se dem. Vi anbefaler, at alle testbrugere får feedback fra en uddannet testadministrator, når vurderingen er afsluttet. Dette giver dig mulighed for at få en dybere forståelse af dine resultater og diskutere eventuelle problemer, du måtte have. Du skal muligvis anmode om feedback, da det ikke er obligatorisk for bedømmere at give dette.

Skal jeg være nervøs?

En lille smule adrenalin hjælper i mange aktiviteter, inklusive test, men der er ingen grund til at være bekymret. Underligt nok viser forskning, at mange mennesker nyder en velafviklet testproces, fordi feedbacken giver dem mere information om sig selv. Tests er der for at hjælpe dig såvel som den person, der administrerer testen.