Wat is ethisch leiderschap? Attributen, kenmerken en voorbeelden | Thomas.co

Wat is ethisch leiderschap? Attributen, kenmerken en voorbeelden

De meesten van ons zullen ervaring hebben met ethisch leiderschap hebben. Sommigen van ons zullen in hun beroepsleven een gebrek aan ethisch leiderschap hebben ervaren. De mensen die aan de top van een organisatie staan, bepalen wat voor soort leiderschapsstijl er is. Ethische leiders geven ruimte aan werknemers door hen te inspireren, te ontwikkelen en een cultuur van vertrouwen en respect te scheppen. 

Het wordt steeds duidelijker dat de toekomst van het bedrijfsleven, en de toekomst van het leiden van veranderingen op onze werkplek, zal bestaan uit leiderschap dat ethischer is en streeft naar resultaten op een meer holistische manier. Maar wat is ethisch leiderschap en waarom is het zo belangrijk in de manier waarop we tegenwoordig zaken doen?

Van het creëren van winnende teams tot een lager personeelsverloop, een hogere productiviteit en loyaliteit aan het bedrijf; ethisch leiderschap heeft veel voordelen die we in dit artikel in detail zullen bekijken.

We duiken dieper in de wereld van ethisch leiderschap, wat het is, waarom het zo belangrijk is, ethische leiderschapsprincipes en kijken naar enkele voorbeelden van ethische leiders in het bedrijfsleven.

Wat is ethisch leiderschap?

Ethisch leiderschap is wanneer bedrijfsleiders gepast gedrag vertonen - in overeenstemming met erkende principes en waarden - zowel binnen als buiten het kantoor. 

Door hun woorden en daden gaat het bij ethisch leiderschap om het tonen van sterke morele principes die misstanden aan de kaak stellen (ook als dat hun bedrijf dat niet ten goede komt) en laten zien wat goed is in de kern van het ethisch leiderschap. Ethische leiders geven het voorbeeld voor de rest van het bedrijf en verwachten dat hun woorden en daden door hun personeel met dezelfde overtuiging worden gerespecteerd en gevolgd.

Je zou kunnen zeggen dat we tegenwoordig slechte voorbeelden van ethisch leiderschap zien bij veel van onze politici en CEO's, maar er zijn even goede voorbeelden van leiders op deze beide terreinen waar ethisch leiderschap een belangrijk keerpunt is geweest voor hun succes.

Het belang van ethisch leiderschap

Ethisch leiderschap heeft vele voordelen, en deze zijn in de loop der tijd bestudeerd door klinische onderzoekers en belicht in vele succesvolle bedrijfsverhalen. Hier volgen slechts enkele voorbeelden van de voordelen van ethisch leiderschap.

 • Verbeterd merkimago

Het handhaven van morele merkpraktijken is vandaag de dag nog belangrijker geworden in een digitale, snelle wereld waar één beeld een merk kan vernietigen. Door verantwoordelijk gedrag en handelen kan ethisch leiderschap het merkimago bij betrokkenen enorm verbeteren.

 • Verbeterd moreel van het personeel

Ethisch leiderschap gaat over leiding geven, inspireren, motiveren en de medewerkers verantwoordelijk laten voelen voor hun werk. Wanneer dit gebeurt, is een groter zakelijk succes haalbaar, omdat de werknemers met meer plezier aan het werk zijn.

 • Positieve werkcultuur

Als ethische leiders resultaten kunnen beïnvloeden, dan kunnen ze ook de werkcultuur beïnvloeden. Walking the walk and talking the talk is waar ethische leiders de werkplek kunnen ontwikkelen om anderen te inspireren en te motiveren tot goed ethisch gedrag.

 • Klantenloyaliteit

Klanten kopen niet langer een "goed product" - ze willen dat hun aankopen ook ethisch verantwoord zijn. Een bedrijf dat goede ethische keuzes en beslissingen kan laten zien, zal daarvan profiteren. Zo heb je bijvoorbeeld een producent van rugzakken in het Verenigd Koninkrijk, Millican, dat ernaar streeft "zoveel mogelijk gerecycled materiaal (88%) te hergebruiken bij de constructie van producten en initiatieven voor klimaatbewustzijn te inspireren door hun werkmethoden."

 • Loyaliteit van het personeel

Ethisch leiderschap gaat over het opbouwen van vertrouwen met je medewerkers en in ruil daarvoor vertrouwen terugkrijgen. Als mensen zich minder bedreigd voelen, minder bezwaar hebben tegen de richting van het bedrijf, is een toename van de loyaliteit van het personeel meer dan haalbaar.

 • Verbeterde werving

Nu meer mensen op afstand werken, is het aannemen van de juiste mensen die zowel ethische als morele ideeën bezitten essentieel om de ideeën van het bedrijf en de leiding te weerspiegelen, zodat het bedrijf gelijkwaardige diensten kan ontvangen.

 • Investeringen aantrekken 

Potentiële investeringen nemen toe als een bedrijf duidelijke ethische en morele praktijken voorstaat, omdat ze investeerders in het algemeen vertrouwen inboezemen. Ze creëren een algemeen goede indruk en een positief merkimago in de markt.

De algemene perceptie van ethisch leiderschap is dat je een bedrijf promoot dat staat voor de rechtvaardige doelen en ervoor zorgt dat hun personeel goed verzorgd wordt. Dit schept een positief beeld rond het bedrijf, de mensen en het product of de dienst die het produceert. 

Ethische leiderschapsprincipes

Als je spreekt over ethisch leiderschap, zijn er kaders die gevolgd moet worden, wil het iets betekenen. Hieronder schetsen we deze kaders. 

Eerlijkheid

Eerlijkheid is een kernattribuut van ethisch leiderschap. Eerlijkheid gaat over hoe mensen met elkaar omgaan en verwachten behandeld te worden. We verwachten dat we eerlijk worden behandeld en in ruil daarvoor behandelen we anderen eerlijk.

Er is geen plaats voor vriendjespolitiek. Daarnaast heeft eerlijkheid ook te maken met hoe je iemand disciplineert. Als twee mensen dezelfde fout begaan, dan moeten ze op dezelfde manier worden bestraft.

Verantwoording

Verantwoording afleggen voor slechte beslissingen en fouten is een goede zaak; dit is een andere belangrijke eigenschap van ethisch leiderschap. Sommigen van ons maken een fout en gaan snel verder, anderen geven graag iemand de schuld. Maar verantwoordelijkheid nemen voor een fout laat zien dat je een sterke, goed afgeronde leider bent die mensen graag willen volgen.

Vertrouwen

Je kunt geen topteam hebben zonder dat er sprake is van vertrouwen. Hoe kun je verwachten dat je werk afmaakt als je er niet op vertrouwt dat je team het niet zal gebruiken, of als ze het als hun eigen verdienste zien. Vertrouwen is onlosmakelijk verbonden met de manier waarop we leven en werken - we verwachten dat de mensen om ons heen vertrouwen hebben en goed presterende teams ontwikkelen, of het nu gaat om het leger, voetbalteams of teams binnen je bedrijf.

Rechtvaardigheid

We waarderen het allemaal als mensen eerlijk tegen ons zijn, dus als onze leiders dat zijn, wat doet dat dan? Het schept een omgeving waarin we belangrijke zaken openlijk kunnen bespreken. Dit voedt het vertrouwen rechtstreeks. Als je niet eerlijk tegen iemand kunt zijn, dan wordt het vertrouwen beschadigd en kun je ook in die discussie de waarheid niet horen.

Gelijkheid

Er is veel discussie geweest over gelijkheid in ons dagelijks leven, maar gelijkheid vormt de basis van ons overleven en geluk. Niemand wil als ongelijk worden behandeld en discriminatie helpt ons noch in ons overleven noch in ons geluk.

Discriminatie laat zien dat je werkt met iemand die niet goed beslagen, ethisch of moreel is. Werken met ethische leiders betekent dat het speelveld in hun ogen gelijk is, en bevordert op zijn beurt een houding die deze kwesties met hetzelfde niveau van respect in het team bekijkt.

Respect

De kunst van het respectvol van mening verschillen is verloren gegaan. Er zijn honderden YouTube-video's gemaakt om ons te laten zien hoe we het kunnen doen - zo giftig zijn sommige discussies in de wereld geworden. De kern van respect is dat je het weliswaar niet eens bent met de ander, maar wel respect toont voor diens wensen, gevoelens en rechten. Een echt begrip van menselijkheid gaat over het tonen van het vermogen om de ideeën en gedachten van anderen te overwegen en waarom er verschillen in gedachten en verschillende standpunten zijn.

Eigenschappen van ethische leiders

We hebben inzicht gekregen in ethisch leiderschap - "wanneer zakelijke leiders gepast gedrag vertonen" - en begrijpen hoe de principes van ethisch leiderschap eruit zien.

Dus, hoe laten ethische leiders deze principes in de praktijk zien? Hier volgen enkele belangrijke punten.

 • Geeft het goede voorbeeld

De daad bij het woord voegen is één van de belangrijkste aspecten van ethisch leiderschap. Ethische leiders stellen hoge eisen aan hun team, dezelfde eisen die ze dagelijks aan zichzelf stellen. Zouden ze het werk doen dat ze iemand vragen voor hen te doen? Het antwoord hierop zou ja moeten zijn.

 • Respecteert iedereen gelijkelijk

Respect hebben voor anderen in het team en het bedrijf is een ander voorbeeld van ethisch leiderschap. Egalitaire behandeling van hun collega's staat centraal, er is geen sprake van vriendjespolitiek en geen slechte behandeling van enig personeelslid door enige vorm van discriminatie. Ethische leiders zijn toegerust om aandachtig te luisteren, meelevend te zijn, tegengestelde standpunten eerlijk te overwegen en hun bijdragen gelijk te waarderen.

 • Open communicatie

Een goede communicator zijn is ook het teken van een ethisch leider. Van het begroeten van mensen tot het houden van presentaties en het bespreken van onderwerpen in vergaderingen. Een goede, open communicator zijn is een eigenschap die soms over het hoofd wordt gezien. Om een ethisch team op te bouwen moet deze communicatie doorsijpelen in de dagelijkse discussies, zodat er vertrouwen en respect voor elkaar ontstaat.

 • Eerlijke bemiddeling

Het kunnen bemiddelen in kwesties is ook een belangrijke kracht van ethisch leiderschap. Eerlijkheid tonen, gelijkelijk naar beide partijen luisteren en met oplossingen komen die beide partijen tevreden stellen is essentieel. Nogmaals, de behandeling van anderen bij het creëren van een egalitair standpunt is cruciaal in een ethische leiderschapsstijl.

 • Effectieve stressbeheersing

Ethische leiders hebben de taak leiding te geven aan teams waar stress een factor kan zijn. Deze teams presteren over het algemeen goed en vereisen aanhoudende aanmoediging en begrip voor het werk. Eén van de belangrijkste eigenschappen van een ethisch leider is die van het temperen van stressvolle situaties en het aandachtig luisteren naar het team wanneer dingen beginnen te borrelen. Een kalmerende invloed hebben en een omgeving van eerlijkheid en vertrouwen scheppen helpen daarbij.

 • Past zich aan verandering aan

De sleutel tot ethisch leiderschap is het vermogen om naar anderen te luisteren en gemeenschappelijke oplossingen te vinden die in het voordeel zijn van het hele team in plaats van slechts één individu tegelijk. Soms wordt een bedrijf, een omgeving, een team - soms zonder enige waarschuwing - met veranderingen opgezadeld.

Ethisch leiderschap gaat over begrip voor de veranderingen, luisteren naar zorgen, maar ook beslissingen nemen die in het hele team genomen en gerespecteerd moeten worden. Werken in nieuwe omgevingen en situaties kan altijd gebeuren, een ethisch leider kan helpen om er een soepele overgang van te maken. 

 • Nul tolerantie voor ethische schendingen

Ethische leiders houden zichzelf altijd verantwoordelijk en daarom gaat het erom de juiste dingen te doen op de juiste momenten - niet wanneer het uitkomt of wanneer iemand kijkt. Daarom is het essentieel zichzelf verantwoordelijk te houden en niet toe te staan dat anderen ethische gedragscodes overtreden.

Hoe worden ethische leiderschapsvaardigheden ontwikkeld?

Als je nadenkt over wat ethisch leiderschap is, is het vrij eenvoudig. Ethisch leiderschap is een manier om mensen in management- en leiderschapsposities te plaatsen die "passend, ethisch gedrag in hun handelingen en relaties op de werkplek bevorderen en daar een voorbeeld van zijn."

Wat dit betekent voor de korte en lange termijn van een bedrijf is te definiëren. Op korte termijn kunnen ethische leiders het moreel opkrikken en ervoor zorgen dat het personeel enthousiast is over hun werk en ook blij is met hun management - door juist die extra stap te zetten om iets voor het team te bereiken. Het kan positieve effecten hebben op het opbouwen van teamwerk en het creëren van een betere organisatie in het algemeen, doordat mensen zich er gelukkiger voelen.

Op de lange termijn kan ethisch leiderschap bedrijfsschandalen, ethische dilemma's en ethische kwesties voorkomen. Dit kan leiden tot betere partnerschappen en klanten, wat leidt tot een hogere omzet en winst, en tot het ontwikkelen van loyale werknemers, die ook een cruciaal element zijn van het succes van een bedrijf op de lange termijn.

Het goede nieuws is dat, als je een ethisch leiderschapskader wilt opbouwen, dat kan. Het is iets dat volledig haalbaar is, ongeacht de grootte van je bedrijf en de mensen die er werken. Hier zijn enkele manieren waarop je ethische leiderschapsvaardigheden kunt opbouwen:

Ga tijdig om met ethische dilemma's

 • Zorg ervoor dat problemen zo snel mogelijk worden aangepakt en opgelost om verdere problemen te voorkomen.
 • Luister naar de betrokkenen die problemen aan de orde stellen. Negeer ze niet en escaleer zo snel mogelijk. 
 • Raadpleeg je ethisch kader - kan een handvest zijn - om te zien of het bedrijf eventueel een procedure heeft voor disciplinaire kwesties.

Zelfvertrouwen ontwikkelen

 • Ethisch uitdagende situaties vergen veel moed om aan te pakken en vertrouwen om door te gaan met oplossingen waarvan je denkt dat ze juist zijn.
 • Ga kwesties aan - hoe uitdagend ze ook mogen zijn - met integriteit en vertrouwen. 
 • Schrik er niet voor terug om de zaken aan te pakken.

Zich bewust zijn van de ethische risico's van bepaalde processen

 • Zich bewust zijn van, handelen naar en omgaan met ethische kwesties rond werving, beëindiging van werkverband, promotie, enz.
 • Waar nodig moeten ethiek en ethisch recht samen worden toegepast om ervoor te zorgen dat je niets illegaals doet, zelfs als je processen volgt die zijn afgetekend.

Onderwijs

 • Blijf jezelf en andere leiders voorlichten over ethische praktijken in zaken en management
 • Blijf op de hoogte van de nieuwste problemen waarmee werknemers te maken kunnen krijgen, of die nu gebaseerd zijn op bepaalde culturen, religies of algemene kwesties.

Respect

 • Het ontwikkelen en verwerven van respect tussen teams en werknemers in het hele bedrijf.

Voorbeelden van ethisch leiderschap

Er zijn tal van voorbeelden van ethisch leiderschap in bedrijven en instellingen van verschillende groottes. 

De eerste komt uit de VS, waar in een tijd van massale politieke passiviteit een bedrijf besloot een standpunt in te nemen over de verkoop van vuurwapens in hun winkels. Dick's Sporting Goods besloot de mogelijkheid voor klanten om wapens te kopen in hun winkels te schrappen - tot grote woede van sommige van hun klanten - maar dit was een reactie op massale schietpartijen in het hele land in scholen en parken. Hoewel ze aanvankelijk op verzet stuitten, heeft Dicks Sporting Goods sindsdien recordwinsten en aandelenwaarden geboekt.

Procter & Gamble mag dan jarenlang zijn gezien als het testen van de grenzen van de ethiek, maar door een beslissing in 2019 pakten ze een belangrijk probleem van gendervooroordelen aan dat ze in hun hele bedrijf aantroffen. Hun campagne genaamd 'We See Equal' hielp hen op een andere manier naar werving te kijken en opende de deuren naar meer egalitaire wervingspraktijken en pleitte voor de opname van meer vrouwen in hogere functies.

Gary Ridge, CEO van WD40 spreekt gepassioneerd over hoe het creëren van een cultuur van vertrouwen (geen angst), respect en openhartigheid transformerend heeft gewerkt: "Leiderschap gaat over leren en onderwijzen. Waarom zou je oud worden verspillen als je niet wijs kunt worden? We hebben hier geen fouten, we hebben leermomenten," legde hij uit in een interview met Forbes. Onder zijn ethische leiderschapswaarden heeft Ridge het bedrijf in de afgelopen veertien jaar een personeelsbehoud van 90% en een jaarlijkse stijging van de aandeelhouderswaarde zien realiseren. 

Thomas heeft organisaties geholpen meer ethisch leiderschap te ontwikkelen, zoals met Durban University Technical (DUT) waar hij managers hielp de prestaties van hun teams beter te beoordelen. Na verloop van tijd slaagde het Thomas-team erin een systeem samen te stellen waarmee de kandidaat op een eerlijke en ethische manier kon worden behandeld en getest.

Een ander mooi voorbeeld van ethisch leiderschap komt van het outdoorkledingbedrijf Patagonia dat dankzij zijn oprichter Yvon Chouinard een sterke ethische kern heeft. Al vele jaren doneert het ten minste 1% van de omzet of 10% van de winst - wat meer is - aan milieugroeperingen. Gezien het feit dat hij pionierde met bergbeklimmen, mag dat geen verrassing zijn. Maar toen CFO Rose Marcario in 2008 bij het bedrijf kwam en in 2014 CEO werd, bracht ze dat naar een nieuw niveau.

Terwijl zij ook financiële successen boekt, heeft Marcario gestreden voor de bescherming van openbare gebieden en heeft ze Patagonia Action Works opgericht om klanten te helpen betrokken te raken bij milieu- en sociaal activisme. Ze heeft klanten ook aangemoedigd hun kleding te ruilen en te repareren in plaats van altijd nieuwe te kopen - trouw aan het idee dat "je dingen niet doet wanneer het je uitkomt of wanneer iemand kijkt, maar omdat het het juiste is om te doen."

Hoe kun je omgaan met ethische kwesties op de werkplek?

Wat zijn de beste manieren om met ethische kwesties op de werkplek om te gaan? Hier zijn slechts enkele van de veel voorkomende praktijken. 

Toelichting

Je wilt alle feiten van alle kanten kunnen bekijken voordat je een beslissing neemt. Zorg dat je duidelijkheid krijgt over de zaak in kwestie, begrijp wat er werkelijk is gebeurd en haal de details op.

Je wilt in staat zijn om alle perspectieven en achtergronden gelijkelijk in overweging te nemen. Zorg ervoor dat je hebt nagedacht over culturele of taalverschillen en hoe dit een factor kan zijn in de situatie die wordt onderzocht.

Zorg voor middelen en onderwijs

Het kan zijn dat de ethische kwestie in kwestie ook iets is waar betere training en opleiding nodig is. Eén of meer betrokkenen kunnen meer informatie nodig hebben over de ethiek rond het specifieke onderwerp.

Het geven van ethische training kan ook een precedent scheppen voor gedrag in het hele team/bedrijf. Het helpt ook om het bedrijf te trainen op enkele van de minder bekende gebieden van ethiek door mensen openlijker over deze kwesties te laten praten en hen in de toekomst bewuster te maken van deze problemen. 

Werkgevers moeten onderwijsmogelijkheden bieden aan alle werknemers om beleidsveranderingen met succes door te voeren en doelen te stellen voor senior leiders en managers. Dit kan bestaan uit literatuur of multimediapresentaties waarin het belang van de veranderingen wordt uitgelegd, "ijsbrekerspelletjes" die aanvaardbaar gedrag demonstreren of workshops met deskundigen op het gebied van ethiek.

Escaleer problemen indien nodig

Als je de situatie met alle partijen hebt opgehelderd, zou dat voldoende moeten zijn om actie te ondernemen. Soms zul je echter merken dat verduidelijking niet alles is wat nodig is. Je zult de situatie moeten escaleren als het niet heeft gewerkt, en je zult moeten bepalen wie de volgende persoon is die je moet inlichten. 

Afhankelijk van je organisatie kan dit de leidinggevende van je baas zijn, een general counsel, een compliance officer, een auditor of een HR-vertegenwoordiger.

Belangrijk is dat ethische kwesties die niet eenvoudig kunnen worden opgelost, zo nodig snel worden geëscaleerd en dat er op het juiste niveau actie wordt ondernomen.

Consistentie in de behandeling van soortgelijke kwesties handhaven

Het grootste probleem met ethisch leiderschap is hoe consequent je moet blijven in al deze beslissingen. De manier om dit te verduidelijken is door een beleid te maken dat gedetailleerd moet zijn over de ethiek en de ethische beslissingen die een organisatie moet nemen. Om dit te bevorderen moeten werknemers het nieuwe beleid ondertekenen, waarmee ze aangeven dat ze het begrijpen en beloven het na te leven, ze stemmen ermee in zichzelf aan een hogere norm te houden en de gevolgen van het niet naleven daarvan onder ogen te zien. Werkgevers moeten ermee instemmen zich aan dezelfde norm te houden. Als één van beide partijen de overeenkomst compromitteert, zal het systeem falen.

Een precedent scheppen voor hoe snel en efficiënt soortgelijke kwesties worden afgehandeld is essentieel voor het scheppen van een cultuur waarin ethische overwegingen worden gerespecteerd.

Vind en ontwikkel ethische leiders met Thomas

Ethisch leiderschap is wanneer bedrijfsleiders gepast gedrag vertonen - in overeenstemming met erkende principes en waarden - zowel binnen als buiten het kantoor. Het wordt steeds duidelijker dat de toekomst van het bedrijfsleven, en de toekomst van het leiden van veranderingen op onze werkplek, ligt in een ethischer leiderschap dat streeft naar resultaten op een meer holistische manier. Afgezien van de extra voordelen - waaronder financiële - gaat het bij ethisch leiderschap om het afleggen van verantwoording voor acties en het bevorderen van veranderingen die er toe doen.

Het verschil tussen een acceptabele leider en een uitzonderlijke leider ligt vaak bij de emotionele intelligentie. Emotioneel intelligente leiders zijn zelfbewust, uitstekende communicatoren en kunnen hun gedrag aanpassen aan uiteenlopende situaties. Thomas' Emotionele Intelligentie assessment (ook bekend als TEIQue), onderzoekt de niveaus van emotionele intelligentie, creëert een omgeving van begrip die het zelfbewustzijn van je leiders vergroot en kan worden gebruikt voor zowel het werven als het ontwikkelen van leiders.

Als je meer wilt weten over hoe Thomas jouw bedrijf kan helpen bij het werken aan ethisch leiderschap, neem dan contact met ons op