Hemsida | Thomas.co

Hemsida

Thomas components

Recruit. Retain. Relax.

Världen förändras och traditionella rekryterings- och utvecklingsmetoder utmanas. Thomas Plattform ger dig de verktyg du behöver för att rekrytera de bästa talangerna och med hjälp av unika insikter utvecklar du dina medarbetare och skapar högpresterande team. Det är dags att se över framtiden för rekrytering och utveckling.

Headers_10_green (1)
Skill-them-up-2

Eliminera osäkerheten i rekryteringsprocessen.

Våra bedömningsverktyg stöds av gedigen forskning och ger djupa insikter om din kandidats styrkor och begränsningar. Du kommer bättre att förstå deras unika egenskaper, se och jämföra hur de passar in i rollen, interagerar med kollegor och till och med lyfta fram potentiella utvecklings- och ledaregenskaper. Vi baserar inte längre rekryteringen på gissningar.

Develop better managers

Insikter som hjälper till att utveckla mer framgångsrika team.

Thomas Plattform ger dig detaljerade insikter om beteendemässiga egenskaper, användbara i hela medarbetarens livscykel. Våra verktyg ger dig kunskapen att utveckla individer och bygga bättre, högoptimerade team. Detta leder till större engagemang hos medarbetarna, bättre kommunikation med varandra och i slutändan större affärsmässiga framgångar och kulturell tillväxt.

Våra avancerade rekryterings- och utvecklingsverktyg ger dig möjlighet att:

Hands_icon (1)

 

Rekrytera

De bästa talangerna med insikter
från gedigen forskning

Rocket_icon (1)

 

Utveckla

Individer och skapa
högpresterande team

Teamwork_icon (1)

 

Engagera

Skapa en mycket engagerad
och levande arbetsplatskultur

Gör som över 11 000 företag
världen över som litar på Thomas.

McDonalds Logo
Siemens Logo
Estee Lauder Logo
BP logo
Skechers Logo
Porsche-logo
Canon logo
Specsavers Logo
Asics logo
shurgard logo
Kraton logo
Veolia logo
Image
Brompton

Vi valde Thomas på grund av plattformens enkelhet och för att det var lätt att förmedla insikterna till kollegor och kandidater. Vi vet att vi ger kandidaterna en positiv upplevelse och att resultaten är mycket användbara och användarvänliga.

Gavin-Smith-Brompton
Gavin Smith
People Director

Din allt-i-ett-plattform för
rekrytering och utveckling.

 

Ger dig och dina medarbetare insikter och vägledning, via alla typer av enheter oavsett när och var ni befinner er.

 

Din nya superkraft i arbetet och du kommer att undra hur du någonsin klarat dig tidigare.

Screens-final

Lita inte bara på vad vi säger...

G2banner
G2banner-mobile